Donateur worden

 Donateur worden

Vindt u het ook belangrijk dat de Koepelkerk als monument behouden blijft? U kunt met ons contact opnemen via info@koepelkerkhoorn.nl. U kunt ook bellen met Kees de Greeuw, 0229-236082.

In deze tijd waarin de overheid steeds meer afstand neemt van het behoud van monumenten is een donateur een belangrijke schakel in de fondsenwerving voor onderhoud en  restauratie.

Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt door ons aangewend om een start van een restauratie mogelijk te maken. Donateurs ontvangen drie maal per jaar een infobulletin met daarin de stand van zaken rondom het monument.