Historie

De beeldbepalende koepel van de Sint Cyriacus en Franciscuskerk stond symbool toen in 1985 de Stichting Koepelkerk Hoorn werd opgericht. Enkele van de initiatiefnemers waren Jan Piet van der Knaap, een aanjager van vele kerkrestauraties in Hoorn en ook daarbuiten, Piet Willebrands en Dick Laan. De Koepelkerk kampte destijds met groot achterstallig onderhoud en de parochie had er het geld niet voor. Het dak was lek en de torentjes verkeerden in slechte staat.

Van der Knaap wist de kerk op de Rijksmonumentenlijst te krijgen, waardoor het werk voor subsidie in aanmerking kwam. De stichting slaagde er in 12.000 gulden los te krijgen van onder meer gefortuneerde Hoornaars. Hiermee kon architect Annelies Hangelbroek worden aangesteld om een restauratieplan te maken. Van der Knaap en John Lamers wisten, met steun van toenmalige wethouder Arie Sijm, een uitkering uit zogenoemde Brinkmanpot voor de kerkrestauratie los te krijgen. Het Actiecomité, dat net als de stichting uit vrijwilligers bestaat, organiseerde allerlei evenementen om nog meer geld in te zamelen. Het hield onder meer kerststallententoonstellingen, veilingen, boekenmarkten en wierf donateur.

De Stichting Koepelkerk is een publiekrechtelijke stichting die los staat van de parochie. De oprichters vonden dat de Koepelkerk niet weg te denken was uit het stadsbeeld van Hoorn en dat het in het belang van de hele bevolking was dat die behouden bleef. Het lukte de stichting dan ook niet alleen van kerkelijken, maar ook van niet-kerkelijken financiële steun te krijgen.

In 1990 kon de restauratie van start, in 1993 werd die voltooid.

Sindsdien zamelt de stichting geld in voor het onderhoud van de kerk en verdere verfraaiing. Zo werd in 1997 het groene neonkruis bovenop de koepel gerepareerd. In 2000 werd het Maarschalkerweerdorgel gerestaureerd. In 2002 volgde de kapel op de begraafplaats aan de Drieboomlaan. In 2003 werd het altaar uit de kerk van St. Petrus in Den Bosch geplaatst. Het bestaat uit 200 losse onderdelen en is na maanden poetsen door vele vrijwilligers in elkaar gezet. in 2004 werd de Angelusklok in ere hersteld.

Als cadeau voor de 125e verjaardag van de kerk in 2007 liet de stichting de wandschildering in het Stiltecentrum restaureren. De wandschildering vertelt het verhaal van de legende van Maria van Hoorn.