Beleidsplan Stichting Koepelkerk Hoorn

Het beleid van de Stichting Koepelkerk Hoorn is er op gericht middelen te genereren die aangewend kunnen worden ten behoeve van het voortbestaan van de Koepelkerk in Hoorn. In samenwerking met de huidige gebruiker worden aanpassingen en verbeteringen aan het gebouw gerealiseerd.

Voor fondsenwerving zijn 4 focuspunten, te weten:

  1. Werven van donateurs
  2. Aanvragen van subsidies
  3. Verkoop van (religieuze) artikelen
  4. Organiseren van 2de hands boekenmarkten

De Stichting Koepelkerk gebruikt slechts vrijwilligers om al deze zaken te realiseren.

Beloningsbeleid

Alle vrijwilligers van de Stichting Koepelkerk met in begrip van het bestuur, verrichten hun werkzaamheden belangeloos en onbezoldigd.