Jaarverslag 2018

20182017
Opbrengsten
Donateurs8.6935.841
Verkopen boeken ed8.2007.830
Giften023.975
Rente spaarsaldo0238
16.89337.884
Inkoop
Kaarsen ed5804.308
Schilderwerk0
Buitendeur0
Drukwer/Liber590590
Uitje vrijwilligers01.604
Technisch onderzoek01.119
Hemelwaterafvoer01.113
Klein onderhoud00
Beheerskosten1860
7668.734
Bankkosten327282
Saldo kosten1.0939.016
Resultaat15.80028.868
Banksaldo119.885104.085
Spaarsaldo134.263134.473
254.148238.558