Jaarverslag 2016/2017

Stichting20172016
Opbrengsten
Donateurs5.8415.8418.720
Verkopen boeken ed7.8307.83011.765
Giften23.97523.9750
Rente spaarsaldo238238238
37.88437.88420.723
Inkoop
Kaarsen ed4.3084.3083.508
Schilderwerk03.614
Buitendeur05.324
Drukwer/Liber5905900
Uitje vrijwilligers1.6041.6040
Technisch onderzoek1.1191.1190
Hemelwaterafvoer1.1131.1130
Klein onderhoud0130
Beheerskosten0187
8.7348.73412.763
Bankkosten282282264
Saldo kosten9.0169.01613.027
Resultaat28.86828.8687.696
Banksaldo104.085104.08575.455
Spaarsaldo134.473134.473134.235
238.558238.558209.690